A jak dopadl kalendář HW 2018 v číslech?

Někteří z nás si pamatují, když byla skupina Heart Warrior o pár stovkách členů. Jsou zde samozřejmě i ti, jenž byli téměř u toho, když v hlavě Petra Neugebauera vznikla myšlenka něco takového založit. V té době ani on sám netušil, jaký bude mít jeho myšlenka nejen šanci na “přežití”, ale i úspěch s celorepublikovým rozsahem, stmelí a seznámí řadu lidí nejrůznějších profesí a prostřednictvím facebookového profilu jeho skupiny se budou pořádat střelecké akce a charitativní sbírky.

Když jsem ho někdy v polovině roku oslovila s žádostí o zaslání mobilního telefonu k dohodnutí případné spolupráce, nebyl ke mě úplně důvěřivý.
Byl však otevřený možnosti realizace nafocení charitativního střeleckého kalendáře Heart Warrior 2018, od začátku mi poskytl oporu a věřil, že má podobná věc šanci na úspěch. Výsledkem byl nástěnný kalendář, jehož nákupem jste vy, Heart Warrioři, přispěli na Vojenský fond solidarity.

Chtěla bych tímto ještě jednou poděkovat všem děvčatům za skvěle odvedenou práci a za jejich ochotu podpořit dobrou věc. Také všem partnerům, jenž propůjčili své zbraně a střelivo, střelnici, helikoptéru, auta, restauraci, bar apod.

Závěrem bych chtěla vyzdvihnout skutečnost, že kalendář Heart Warrior byl mým soukromým počinem a Petr Neugebauer byl v této záležitosti pouze supervizorem. Tedy člověkem, jenž byl pouze informován o mých krocích a počinech a kontroloval, zda-li nejsou v rozporu se stanovami skupiny Heart Warrior. Vzhledem ke stávající situaci okolo finanční sbírky na Kliniku popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Ostrava jsem nucena doplnit fakt, že veškeré finance vyplývající z příjmu a výdajů peněz a veškerého pohybu na účtu byly plně v mé režii. Vše uzavírám poznámkou, že si Petr Neugebauer objednal tři výtisky kalendáře jako kdokoliv jiný a uhradil plnou cenu ve výši 399,– Kč/ks.

Věřím, že jsou v naší skupině stále lidé, kteří dokáží docenit naši snahu, věří, že se na podobných věcech pro skupinu neobohacujeme a podpoří nás pro další ročník kalendáře.

Tereza Knihová fotografka

# předchozí článek: https://www.heartwarrior.cz/…or-2018.html


VAROVÁNÍ!
Právě vstupujete na stránky skupiny Heart Warrior.

Tato skupina si dává za cíl spojovat lidi se stejnými zájmy, kterými jsou: střelectví, zbraně, historie, aktuální dění v oblastí vojenství a celkově události, které hýbou světem. Proto se na následujících stránkách můžete setkat s články, fotografiemi a videi, které svým charakterem mohou být pro některé jedince znepokojující.

Zvažte tedy, zda-li opravdu chcete pokračovat v prohlížení stránek Heart Warrior.

(Prohlašujeme, že svou činností nepropagujeme žádné hnutí ani politické názory potlačující svobody jednotlivců, či skupin.)