Magistrála – KÓTA 3234

Tato operace měla za úkol prolomit obležení města Khóst, odminovat horské průsmyky a umožnit průjezd zásobovacích konvojů do oblasti. Pokud by operace vyšla úspěšně, bylo možné i celkově rychlé stažení celého Sovětského kontingentu zpět do matičky Rusi. Celá operace byla zahájena v listopadu roku 1987. Klíčovým úkolem bylo obsazení všech výšin, které obklopovaly horské průsmyky a následné odminování těchto průsmyků. Žádnou výjimkou nebyla ani výšina označena jako kóta 3234. To, co čeká muže na jejím vrcholu, se stane symbolem odvahy a houževnatosti všem jednotkám Sovětské armády.

Píše se šestý den roku 1988. Zeměmi východního bloku sem tam proběhnou demonstrace proti současnému stavu. Socialismus se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Situace není jiná ani v Sovětském svazu. Režim se úzkostlivě snaží utajovat události, které se na jeho území dějí. Pro ilustraci si uveďme pátrání po sériovém vrahovi, který má na svědomí již něco přes čtyřicet obětí, v oblasti Rostova na Donu. Přiznání, že i v Sovětském svazu existuje sériový vrah, je nepřijatelné. Jedná se přeci o ryze západní fenomén. Politice jedné strany neprospívá ani, stále aktuální černobylská havárie. Abychom se dopracovali k meritu dnešního článku, musíme se na mapě světa přesunout jižněji od SSSR. Vyprahlé pouště Afghánistánu, děsivá horská úbočí a průsmyky. Nic, co by napovídalo u kdysi přívětivé zemi. Dunění motorů Mil Mi-24 nad krajinou dokresluje portrét války, která zde panuje již devátým rokem. Avšak už nyní je jasné, že sovětská invaze skončí neúspěchem. Atmosféra panující v Sovětském svazu nepřeje válečnému úsilí a nestrpí další ztráty na životech svých vojáků. Proto je nařízeno zahájení operace Magistrála.

Operaci Magistrála předcházelo dlouhé vyjednávání mezi Sověty a mudžahedíny o klidu zbraní a o zákazu útoku na zásobovací konvoje. Současně s vyjednáváním byl vytvořen i plán razantního útoku na mudžahedinské pozice, které byly velmi dobře vyzbrojené. Od těžkých kulometů, přes minomety, AA kanóny až po raketové dělostřelectvo zastoupené systémy BM-21. Toto vše představovalo hrozbu pro sovětské jednotky. 28. listopadu vyjednávání končí absolutním fiaskem. Ihned ten den startují transportní letadla s výsadkáři do oblasti mezi Kábulem a Khóstem. Doprovázeny průzkumnými letouny mají jediný úkol. Lokalizovat pozice AA zbraní. Dochází k falešnému výsadku. Výsadkáři jsou prosté figuríny. Avšak následná palba, kterou mudžahedíni rozpoutají poskytne průzkumu mnoho cenných informací. Druhého dne tyto AA pozice halí spáleniště a dým. Cesta je volná. Magistrála započala prvním úspěchem. Vydrží i nadále?

Přesuňme se po časové ose vpřed do dne sedmého ledna 1988. Muži patřící do deváté roty 345. Samostatného výsadkového gardového regimentu se chystají k přesunu na kótu 3234 v afghánské provincii Paktia. Devětatřicet výborně vyzbrojených a vycvičených výsadkářů pod velením nadporučíka Sergeje B. Tkačova zatím netuší, jak heroický výkon podají. Vrtulníky startují ze základny. Čeká je dlouhá a nebezpečná cesta. Odhodlání jim však nechybí. Vedle svých osobních zbraní mají na palubě i těžký kulomet NSV.

Krátce před třetí hodinou je rota vysazena na vrcholu bezejmenného kopce, kótě 3234. Velitel Tkačov vydává příkaz k okamžitému zakopání do obranné pozice. Společně s radistou a dělostřeleckým návodčím zaujímají pozici v koruně jednoho ze stromů a pozorují okolí. Prozatím netuší, že nedaleko se nachází téměř 400 mudžahedínů doplněných o pákistánské elitní komando. Krátce před půl čtvrtou opouští Tkačov svou pozici a jde zkontrolovat své muže. Ve stejný moment začne ostřelování kóty 3234 z bezzáklu­zových kanónů, RPG a minometů. Útok právě začíná.

Výsadkáři se kryjí v narychlo zbudovaných okopech. Střepiny a úlomky skály jim létají nad hlavami. Jediný, kdo nedbá nebezpečí je dělostřelecký návodčí a velitel první čety, v jedné osobě, poručík Gagarin a radista svobodník Fedotov. Téměř s chirurgickou přesností navede palbu vlastního dělostřelectva na pozice rebelů. Všechny těžké zbraně jsou ve chvíli zničeny. Rebelové neotálejí. Okamžitě zahájí pozemní útok. Výsadkářům trvá cenné minuty, než zaujmou pozice. Útok směřuje ze dvou stran. Zde se poprvé prokáže odvaha sovětského výsadkáře. První kdo zahájí palbu na nepřítele je četař Alexandrov, velitel kulometu NSV. Bez váhání usedá za spoušť a během několika minut odráží první vlnu útočníků. Svou odvahu však zaplatí životem. Při přebíjení zbraně je smrtelně zasažen. Boj zuří dál. Další vlna rebelů zahajuje zteč palbou z RPG. Jedna ze střepin zasahuje radistu Fedotova do radiostanice, kterou má na zádech a pronikne až do těla. Fedotov padá z koruny stromu a umírá. Druhá ztráta nepočetné jednotky.

Celkem proběhne jedenáct pokusů o dobytí kóty. Rebelové jsou ale vždy zatlačeni soustředěnou palbou kulometů PK a dalších zbraní. Nejvíce se vyznamenal kulometčík vojín Melnikov, který svou precizní palbou odrazil několik útoků, ačkoliv sám raněn pokračoval v boji. Konce boje se však nedočká, zanedlouho je zabit při dalším útoku, do následujícího dne padnou ještě tři výsadkáři.

Rebelům se nedaří vytlačit vyčerpané a zraněné výsadkáře ani během nočních útoků. Minutu klidu nemá ani medik roty vojín Sergej Bobko. Téměř každý výsadkář je raněn. Obvazy a medikamenty dochází, nebo už došly. Obdobně to je s municí. Výsadkáři vydrží odrážet útoky až do úsvitu osmého ledna. Rebelové poté, co utržily těžké ztráty se z průsmyku stahují. Nechávají po sobě cca 200 mrtvých a raněných. Úkol je splněn za cenu šesti mrtvých a osmadvaceti raněných. Radiostanici se podaří zprovoznit a je vše nahlášeno na základnu. Večer po projetí posledního konvoje jsou výsadkáři vyzvednuti a převezeni do bezpečí.

Po tomto výkonu je všem mužům deváté roty uděleno vyznamenání v podobě Řádu rudého praporu a řádu rudé hvězdy. Četař Alexandrov je posmrtně vyznamenán zlatou hvězdou hrdiny SSSR. Dále je citován v rozkaze, kde zazní, že svou odvahou a přesnou palbou zachránil celou rotu a umožnil ji zaujmout obranná postavení. Stejně je oceněn i vojín Melnikov.

Operace Magistrála končí desátého ledna 1988 absolutním úspěchem. Město Khóst je opět zásobováno a obklíčení prolomeno.

Rusové se z Afghánistánu definitivně stáhnou v únoru 1989.

Autor: Daniel Sviták
Foto zdroj: cs.wikipedia.or­g/wiki/Bitva_o_kó­tu_3234

VAROVÁNÍ!
Právě vstupujete na stránky skupiny Heart Warrior.

Tato skupina si dává za cíl spojovat lidi se stejnými zájmy, kterými jsou: střelectví, zbraně, historie, aktuální dění v oblastí vojenství a celkově události, které hýbou světem. Proto se na následujících stránkách můžete setkat s články, fotografiemi a videi, které svým charakterem mohou být pro některé jedince znepokojující.

Zvažte tedy, zda-li opravdu chcete pokračovat v prohlížení stránek Heart Warrior.

(Prohlašujeme, že svou činností nepropagujeme žádné hnutí ani politické názory potlačující svobody jednotlivců, či skupin.)