Naše věc

Migrace a příchod cizinců, je téma, které otřásá dnešní Evropou více, než kdykoliv předtím. Pokud pohlédneme do dob daleké minulosti, kdy Římská říše byla největším územním uskupením, zjistíme, že právě příchody a vpády různých kočovných etnik, byly na počátku jejího pádu. Abychom nezacházeli do příliš daleké historie, postačí nám obrátit listy kalendáře do roku 1860.

Roku 1860 došlo na území Evropy k mnoha změnám, pro náš dnešní článek však bude nejpodstatnější připojení ostrova Sicílie k pevninské Itálii. S tímto spojením došlo ke změnám právních řádů, které na ostrově panovaly několik staletí. Hospodářská situace se značně zhoršila a mnoho Sicilanů bylo nucenu odejít do ciziny za vidinou lukrativnější práce a lepšího života. Cílovou destinací se stala „země zaslíbená“ – Spojené státy Americké. V New Yorkském přístavišti se brzy hovořilo více italsky než anglicky, a bylo to způsobeno právě nevídaným přílivem italských imigrantů. Mezi prvními byli bratři Antonio a Carlo Mantrango z Palerma. Taktéž jejich cílem bylo rychlé zbohatnutí, avšak počátky jejich „nového života“ byly spojeny s jistým rozčarováním. Američané nevítali nové sousedy úplně s nadšením. Italové pro ně byli jakousi přítěží a často je spojovali s rostoucí kriminalitou. Nebylo to zcela bezdůvodně. Prorazit ve Spojených státech se nepodařilo kde komu, a často se nově příchozí Američané museli uchylovat k drobným krádežím a loupežím, aby vůbec přežili. U bratrů Matrangových musíme hovořit o štěstí. Jejich rodina se po celá staletí věnovala na Sicílii prodeji ovoce a zeleniny. Proč tedy nepokračovat i v Americe? Začínali na neworleanské přístavní tržnici, za nedlouho si otevřeli vlastní krámek. Výnosy byly značné, a tak se z jednoho krámku vyvinula celá obchodní společnost, která zanedlouho ovládla celý trh s ovocem a zeleninou. Do roku 1907 neexistoval přístav, kde by se vyložilo jediné jablko, či jediná cibule, ze které by nebyl odveden poplatek bratrům Matrangovým. A co na to místní policie? S drobnou úplatou byla ochotna mít oči zavřené.

Takto nenápadný počátek dal příležitost vzniknout tajné italské organizaci Mano Nera – Černá ruka. Čená ruka se rozlezla po celých Spojených státech, avšak nejvíce se jí dařilo v Chicagu. Roku 1908 již existovala organizace Unione Sicilliano, která do deseti let měla na 50 000 členů všech možných povolání, od těch státních po povolání zcela nezákonná.

Jelikož bratři Mantrango nedokázali hlídat celou svou říši, byli nuceni v myšlence – divide et impera – rozděl a panuj, přenechat některé své pobočky lidem, kteří sympatizovali s jejich věcí. Chicago tak padlo do rukou Giacoma „Big Jima“ Colosima. Colosimo nebyl až tak interesován v obchodu s ovocem a zeleninou, jako spíše v provozu nevěstinců a kuplířství. Díky svým vlastním aktivitám se stal velmi bohatým členem Mano Nery. To se samozřejmě nelíbilo vedení Černé ruky, která začala Colosima vydírat a požadovala velké obnosy peněz. Colosimo souhlasil se zaplacením a domluvil si místo a čas předání. Současně si však domluvil pomoc od synovce své ženy Johnnyho Torria. Ten měl osobně předat peníze třem výběrčím z Černé ruky. Předání probíhalo dle plánu, doku Torrio v nestřeženém okamžiku nevytáhl zbraň a všechny tři muže nezastřelil. Tímto aktem se Colosimo a Torrio stali neomezenými vládci Chicaga. Kriminální říše jim zcela podléhala a vynášela miliony dolarů ročně. Ale každá pohádka má i svůj konec. Konec nastal roku 1920, kdy po neshodě Torrio zastřelí Colosima a přebírá celou říši pod svůj patronát. Jelikož ani Torrio nebyl všemocný a potřeboval jistou pomoc, povolává si z New Yorku mladého a nadějného muže. Není jim nikdo jiný než Alphonse „Al“ Capone.

S rostoucí mocí Mafie (název Mafie byl poprvé použit při soudím líčení roku 1889) bylo zapotřebí získat i nové zdroje příjmů, než jen ty z obchodu a kuplířství. Zakládali různé kluby a hnutí, které sdružovaly lidi zcela „bezvýznamné“ avšak jejich počet byl rozhodující. Tito lidé za drobnou úplatu při volbách volili ty správné lidi, kteří pak pomáhali Mafii ještě více bohatnout tím, že zcela přehlíželi nezákonné činnosti páchané ve větších městech. Avšak schylovalo se k velkému mezníku, který bleskově vystřelí Mafii na špici organizovaného zločinu ve Spojených státech.

16. ledna 1919 byla zavedena prohibice. Úplný zákaz výroby, dovozu a prodeje lihovin a alkoholických nápojů na území USA. Pro lidi závislé na alkoholu pohroma pro Mafii splněný sen. Během prvního týdne vytvořila a sjednotila síť pašeráků a spekulantů s alkoholem, ti kteří se odmítli spojit s Mafií, za vidinou vlastního zisku, byli ihned zlikvidováni. Žně tak mohly začít. Obrovské zisky z černého obchodu s alkoholem byly přelévány do jiných odvětví podnikání a paradoxně se po uplatnění prohibice nikterak nesnížila poptávka po alkoholu, spíše naopak.

Největšího profitu z prohibice se dočkal Joe Masseria, který zcela ovládl obchod s alkoholem. Jeho pravou rukou se pak stal Carlo Gambino. Zisky byly pohádkové, dokud je nezačal ohrožovat nový soupeř na černém trhu s Alkoholem. Jím se stal další sicilský rodák Salvatore Maranzano, který pocházel z Castellammare del Golfo. Maranzano udělal velmi chytrý tah, když si za své spolupracovníky vybral pouze rodáky ze stejného města. Právě těmto lidem mohl plně důvěřovat. Dva kohouti na jednom smetišti se střetli v různých potyčkách, které přerostli v letech 1928 – 1931 v regulérní válku gangů, která vstoupila do historie jako Castellammarská válka. Jednalo se o konflikt dvou velmi mocných mužů, kteří pod sebou sjednotili muže, jejichž jména jsou ikonická pro sicilskou Mafii. Lucky Luciano, Meyer Lansky, Bugsy Siegel, Vito Genovese, Frank Costello, Joe Valachi a další. Válka by zuřila déle pokud by Lucky Luciano nepřišel s plánem, jak vše elegantně ukončit, samozřejmě ve svůj prospěch. Roku 1931 se Luciano rozhodl, že zavraždí svého bosse Joa Masseriu. Záměr se podařil a Salvatore Maranzano se stal prvním Capo de Tutti Capi, neboli Bossem všech bossů.

Ještě téhož roku v květnu provedl Maranzano dělení, kdy rozdělil newyorskou mafiánskou říši pěti rodinám, kterým nyní vládnul. Rodiny: Gambino, Genovese, Colombo, Lucchese, Bonanno si rozdělily New York a začaly vládnout. Ve stejnou dobu, co probíhala Castellammarská válka Chicagskou říši měl v moci Al Capone, který nahradil svého učitele Johnnyho Torriu. Al Capone svou válku v Chicagu vyhrával již od roku 1929, kdy na svátek svatého Valentýna nechal povraždit své konkurenty. Bohužel hlava Bugs Moran mu unikla. Dlouho si své vlády na svobodě neužil, jelikož už v roce 1931 byl odsouzen na 11 let vězení.

Maranzano velmi rád používal ve svých proslovech latinské fráze. Své proslovy pronášel zásadně v sicilském nářečí italštiny. Při dělení své říše poprvé pronesl spojení slov: Cosa Nostra – naše věc. Toto označení přežívá do dnes a označuje právě sicilskou mafii, která působí na území USA. Rostoucí moc Luckyho Luciana však byla pro Maranzana jistým rizikem, a tak se rozhodl mladého gangstera odstranit. Avšak Luciano byl o krok dále, svůj plán měl připravený pečlivě a tak Maranzana předběhl. V září je Maranzano ve své kanceláři přepaden a ubodán, pro jistotu do jeho těla útočníci ještě několikrát vystřelili. Tím se Lucky Luciano stal nejmocnějším Bossem Cosa Nostry všech dob.

Mafii řídil jako velikou společnost. Ustanovil mafiánskou komisi, která se skládala z představitelů pěti mafiánských rodin a která rozhodovalo o dalších postupech, ale i prohřešcích. Každá rodina měla stejný hlas a pokud došlo k útoku na jednu z rodin, ostatní se za ni postavily. Totéž ale platilo i v případě, že jedna z pěti rodin zaútočila na druhou. V takovém případě pak stály čtyři rodiny proti oné jedné. Tímto krokem se z pouličních gangů stal národní zločinecký syndikát, který své odpůrce nemilosrdně likvidoval.

Zlaté časy pro Mafii skončily roku 1933. Kongres USA pochopil, že prohibice nic neřeší a že její dopady jsou spíše kontraproduktivní a zákon z roku 1919 zrušila. Tím se Mafii odebral hlavní zdroj příjmu. Kam tedy jít dále? Odbory a politika. Další prostředí, kde se dají vydělat veliké peníze.

Avšak jak se zbavovat nepohodlných lidí, ale nepoštvat proti sobě policii? I s tímto faktem Luciano počítal a gangster Alberto Anastasio se stal hlavou mafiánské firmy Murder Inc. Společnosti, která se zabývala nájemnými vraždami byla zcela nezávislá na pěti rodinách a poskytovala své služby komukoliv. Problém s odstraňováním byl vyřešen.

Vláda Mafie ve Spojených státech mohla opět znovu začít.

(Autor: Daniel Sviták)
Foto zdroj: kanony.cz/clan­ky/americky-samopal-thompson-1928-m1/

VAROVÁNÍ!
Právě vstupujete na stránky skupiny Heart Warrior.

Tato skupina si dává za cíl spojovat lidi se stejnými zájmy, kterými jsou: střelectví, zbraně, historie, aktuální dění v oblastí vojenství a celkově události, které hýbou světem. Proto se na následujících stránkách můžete setkat s články, fotografiemi a videi, které svým charakterem mohou být pro některé jedince znepokojující.

Zvažte tedy, zda-li opravdu chcete pokračovat v prohlížení stránek Heart Warrior.

(Prohlašujeme, že svou činností nepropagujeme žádné hnutí ani politické názory potlačující svobody jednotlivců, či skupin.)