Operace „Deadstick“

Neustále si v hlavě přemítá úkoly, které musí splnit. „Dokážeme to?“ otázka, která ho bude sužovat ještě několik hodin. Ačkoliv se může zdát, že se jedná o malou operaci, její podstata přesahuje chápání většiny mužů, kteří jsou její součástí. Zabezpečit funkční mosty byly otázkou úspěchu celé operace Overlord. Bez nich nebude možné vybudovat dostatečně silné předmostí pro udržení se na francouzském území.

Kluzáky nadále neslyšně plachtí nad francouzským pobřežím, jen hukot vzdalujících se letounů narušuje idylku jarní noci. Němci v domnění, že se jedná o další nálet, který směřuje do vnitrozemí, nevěnují hukotu motorů žádný zvýšený zájem.

Mezi výsadkáři panuje bojovná nálada. Sem tam se ozve odkašlání, možná i tichá modlitba, ale převážně panuje ticho, které dokonale podkresluje atmosféru prosycenou napětím. „Už vidíme most!“ ozve se z kokpitu kluzáku. Major Howard vstane ze svého místa, aby se na vlastní oči přesvědčil. Most vypadá tak majestátně a kolem panuje klid a mír, celé městečko Bénouville je ponořeno do hlubokého spánku. Ještě tak deset minut.

Místo pro přistání je vybráno na levém břehu řeky Orne, kde se nachází pastvina. Jak ideální místo pro přistání kluzáků. Přistání bývá jedním z nejvíce nebezpečných okamžiků, jelikož sami piloti vědí, že kluzáky se rády převracely po najetí na jakoukoliv překážku (pařez, strom,…). „Zapřít se!“ prořízne rázný rozkaz ticho, panující uvnitř kluzáku. Výsadkáři se instinktivně chytají za paže a zapírají se nohama. Následuje tvrdý náraz a dlouhý smyk po pastvině. Nyní hrozí, že se kluzák rozlomí a převrátí a všichni zahynou. Nestane se. Kluzák se zastaví přibližně 400 metrů od cílového mostu a výsadkáři kvapně opouští svá místa. Zaujímají obranné pozice kolem kluzáků. S rachotem a praskáním přistávají další kluzáky. Druhý, třetí, čtvrtý, pátý a …. . Po šestém kluzáku není ani památky. První komplikace se objevují. Šestý kluzák ztratil vizuální kontakt s „letkou“ a přistál omylem u mostu vzdáleného 13 km od určeného operačního prostoru. O velikém štěstí mohl mluvit i major Howard. Přiblížení jeho kluzáku bylo tak rychlé, že se mu podařilo zastavit až o drátěný zátaras 50 metrů před mostem. Další z kluzáků při přistání sklouzl do místního rybníku a několik mužů bylo uvězněno uvnitř. Ačkoliv se může jevit, že přistání bylo chaotické a demaskující, německá posádka stále nic netuší.

Muži majora Howarda se přeskupují a zaujímají výchozí pozice k útoku. Je až zarážející do jaké blízkosti se dostali k mostu. Ale vše se dá vysvětlit možná tím, že německé síly, které čítaly 50 mužů, byly převážně tvořeny odvedenci z okupovaných území. Nastává Hodina H. Major Howar dává rukou signál a bunkr, který měl hájit přístupovou cestu k mostu je zasypán spoustou granátů a mohutnou palbou. Takřka okamžitě je vyřazen z boje a nyní zbývá probojovat se na most skrze zbývající německé síly. Nyní už je jasné, že Němci nedokáží déle vzdorovat. Ze skvěle umístěných Brengunu je most zasypáván sprškami střel a není téměř možné, aby Němci vedli jakkoliv organizovaný odpor.

Mezitím je obsazován i druhý most, vše jde jak po drátkách a již brzy se éterem rozléhá heslo: „Ham and Jam!“ mosty jsou dobyty a jsou nepoškozené. Palba pomalu utichá, jen občas práskne osamocený výstřel, či dolehne z dálky souvislá palba protiletadlových zbraní. Celý přepad netrval ani 10 minut a z původní padesáti členné posádky Němců padla polovina vojáků, zbytek buď uprchl, nebo byl zajat. Na straně výsadkářů je pouze jediná ztráta. Poručík Den Brotheridge byl těžce zasažen kulometem a svým zraněním podlehl. Oficiálně je uznán, jako prvním padlým spojeneckým vojákem při dni D.

Je právě 01:00 a mosty jsou v rukách výsadkářů. Není čas na jakékoliv oslavy. Výsadkáři kvapně rekvírují německé těžké zbraně a připravují obranné pozice v očekávání mohutného protiútoku. Následující dvě hodiny dochází k několika protiútokům. Vždy jsou odraženy. Britům se dokonce podaří zničit jeden obrněný transportér střelou P.I.A.T. . Němci v zoufalosti situace vysílají k útoku i říční člun. Ten je ale soustředěnou palbou velmi rychle odražen.

Po zahájení vylodění a jeho úspěšném provedení se Německé jednotky stahují do vnitrozemí a výsadkáři opět sahají po zbraních, aby se bránili tentokráte ustupujícím jednotkám z pláží. Boj je velmi krutý a výsadkáři jsou vytlačeni z mostů a musí bojovat v úzkých uličkách Bénouvillu. Podaří se jim Němce, i přes značnou početní nevýhodu, odrazit. Přibližně v poledne je boj ukončen příchodem jednotek lorda Lovata. Bojištěm se ozývá zvuk dud. Výsadkáři svůj úkol splnili a mosty byly úspěšně v rukách spojenců.

(Autor: Daniel Sviták)
Foto zdroj: en.wikipedia.or­g/wiki/Operati­on_Deadstick

VAROVÁNÍ!
Právě vstupujete na stránky skupiny Heart Warrior.

Tato skupina si dává za cíl spojovat lidi se stejnými zájmy, kterými jsou: střelectví, zbraně, historie, aktuální dění v oblastí vojenství a celkově události, které hýbou světem. Proto se na následujících stránkách můžete setkat s články, fotografiemi a videi, které svým charakterem mohou být pro některé jedince znepokojující.

Zvažte tedy, zda-li opravdu chcete pokračovat v prohlížení stránek Heart Warrior.

(Prohlašujeme, že svou činností nepropagujeme žádné hnutí ani politické názory potlačující svobody jednotlivců, či skupin.)