VYHODNOCENÍ OPERACE KAŠPÁREK

Dobrý den přátelé, jak jistě víte operace KAŠPÁREK skončila a mě nezbývá nic jiného než poděkovat všem Warriorům, kteří tuhle nádhernou akci podpořili. Znovu se potvrdilo, že v jednotě je síla a pro to abychom někomu pomohli, nemusí být člověk superhrdina, celebrita nebo milionář. Každý kdo přispěl byť malou částkou, by se měl teď ve chvíli kdy čte tyto řádky zamyslet a sám sebe aspoň jednou v duchu pochválit. Uvědomte si přátelé, že jsme společně dokázali neuvěřitelnou věc i s pomocí takového nesmyslu jako je Facebook, chce to jen chtít a mít ty správné lidi, se srdcem na správném místě.

Zvláštní poděkování patří a pro mne je obrovská čest říkat jim KAMARÁDI a to Michalu Voskovi, Danu Svitákovi a Mirku Velebilovi, tohle jsou lidé, kteří celému projektu KAŠPÁREK vdechli život a bez jejíž práce, úsilí a desítkám možná i stovkám hodin času by žádný projekt nebyl. Celá tahle akce je plná příběhů, které pokud bych je sem chtěl napsat, budou na jednu samostatnou knihu. Počínaje pomocí sehnat kontakt na maminku Péti, kde pomohla skvělá Tereza Knihová, až po nejrůznější rady od některých člunů HW Monice, mamince Péti, kde zase zapracoval Samuel Chramosta, který Moniku nasměroval na organizaci, která jí může značně pomoci. Je zde také člověk, kterému chci smeknou obrovskou poklonu a to je Radek Čipera, který nejenže poslal nejvíce peněz, ale především soukromě nabídl, Monice, že ji trvale bude přispívat každý měsíc 3000,– Kč, což Monika odmítla s krásným vysvětlením za což si ji nesmírně považuji. Objevily se zda také pozvánky na různé akce všeho druhu pro Péťu a jeho maminku za což také moc děkuji, protože Péťa je jak jsem pochopil kluk jak má být a chlapské věci ho vyloženě baví.

A teď to důležité, finanční shrnutí celé akce. Na účet bylo převedeno celkem 221923,– Kč, kdy náklady za tisk knihy, poštu a obalový materiál činí 20348,– Kč, které budou z částky odečteny a poslány na účet Mirka Velebila, který tyto výdaje financoval. Takže na účet Moniky, který je určen výhradně na pomoc Péťovi odejde úctyhodná částka 201575,– Kč. V samostatném příspěvku zveřejním faktury jak za tisk knihy, tak za poštu a obalový materiál. Mimochodem tisk jedné knihy stál 47,– Kč a najít tiskárnu, která by za takové peníze vytiskla takto málo početnou sérii knih byl téměř zázrak, většina tiskáren nabízela tisk jedné knihy za částky přesahující 150,– Kč za kus a tím by Péťovi razantně klesla finální částka, která má pomoci v jeho rehabilitaci. Tady zase zapracoval Michal Voska, kterému opět skládám poklonu.

Monika Kašparová, která je pro mne ztělesněním obrovské síly a která má ten největší podíl na tom, že má Péťa tak obrovské pokroky v rehabilitaci, mi slíbila, že nás bude informovat jak o nakládáním s finančními prostředky, které se nám podařilo shromáždit tak s pokroky, které díky těmto penězům Péťa dělá.

Přátelé na závěr chci říci, že jsem nesmírně hrdý na úspěch celé akce a na všechny se srdcem na správném místě, neboť.

V každém z nás je bojovník, někteří se jimi rodí, k některým lidé vzhlíží a někteří teprve čekají na probuzení.

Každý člověk totiž může být bojovníkem, třeba ne jako voják, policista, hasič či záchranář, ale přesto hrdinou tak velikým, že jim nejsou mnohdy schopni být ani lidé v uniformách.

Lidé si často mylně myslí, že hrdinou nebo bojovníkem může být pouze člověk v nějaké uniformě. To ale není pravda, hrdinou je každý člověk, který v případě potřeby pomůže jinému člověku, je to člověk, který nezavírá oči, ale naopak je má otevřené stejně jako své srdce, protože jedině otevřené srdce je srdce bojovníka.

Probuďte hrdinu, který ve vás dřímá, otevřete oči a svá srdce a staňte se opravdovým bojovníkem, člověkem, který se nebude muset před nikým hrbit, člověkem, který bude hrdý sám na sebe, ne pro to aby vás někdo plácal po zádech, ale pro vaše vlastní svědomí a pro ten pocit, který z obyčejných lidí dělá lidi se srdcem bojovníka.


VAROVÁNÍ!
Právě vstupujete na stránky skupiny Heart Warrior.

Tato skupina si dává za cíl spojovat lidi se stejnými zájmy, kterými jsou: střelectví, zbraně, historie, aktuální dění v oblastí vojenství a celkově události, které hýbou světem. Proto se na následujících stránkách můžete setkat s články, fotografiemi a videi, které svým charakterem mohou být pro některé jedince znepokojující.

Zvažte tedy, zda-li opravdu chcete pokračovat v prohlížení stránek Heart Warrior.

(Prohlašujeme, že svou činností nepropagujeme žádné hnutí ani politické názory potlačující svobody jednotlivců, či skupin.)