Nový inzerát

Předmět

Inzerent

Fotografie

Je možné přiložit více souborů, max. 8. Při výběru podržte klávesu Ctrl (vybírají se jen soubory, na které kliknete).
Povolené přípony obrázků jsou gif, jpg, jpeg, png, ostatní data budou ignorována.
Doporučené rozlišení fotografií je minimálně 900, maximálně 3000 pixelů na delší stranu, větší soubory se nemusí správně zpracovat.

* – takto označené položky jsou povinné

Služby serveru www.heartwarrior.cz jsou fyzickým osobám, které prodávají starší, použité zboží poskytovány zdarma.

Inzerce (prezentace zboží) živnostníků a firem je zpoplatněna – aktuální ceník na vyžádání na e-mailu heartwarrior@email.cz

V případě vložení podnikatelského inzerátu bez předchozí konzultace Vám bude služba (prezentace inzerátu) bez dalšího upozornění vyfakturována. Je zakázáno vkládat inzeráty obsahující odkazy na komerční internetové stránky. Vkládané inzeráty nesmí porušovat zákony ČR a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Bez písemného souhlasu provozovatele je zakázáno čerpat data a dále šířit inzeráty nebo uvedené údaje inzerujících.

Je zakázáno vkládat inzeráty nesouvisející s uvedenými sekcemi, inzeráty obsahující urážlivé výroky, vyřizování si účtů a pomluvy.

Platnost inzerátu je jeden kalendářní měsíc poté je automaticky systémem smazán.

Inzerent:
- nese plnou zodpovědnost za správnost obsahu inzerce a relevantní zobrazení inzerátů
- zavazuje se dodržovat pravidla slušnosti a inzerovat jednu věc do jedné sekce pouze jednou
- zavazuje se odstraňovat neplatné inzeráty (již prodané zboží atp.)

Sortiment zboží
– zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky musí být označeny dle platné legislativy (zbraně a střelivo platná zkušební značka, pyrotechnické výrobky značka CE). Případné sankce dozorových orgánů budeme vymáhat (Pokuta až 5 milionů Kč)!
Inzerent je povinen inzeráty za účelem prodeje zbraní jednoznačně identifikovat a uvést nutnost doložení potřebného nákupního povolení a ZP!

Provozovatel:
- vyhrazuje si právo mazat inzeráty, které porušují zákony ČR a nesplňují podmínky inzerce, pokud se toto bude opakovat, bude internetová adresa, ze které jsou inzeráty vkládány, zablokována.
- funguje pouze jako zprostředkovatel mezi kupujícím a prodávajícím, nepřebírá žádné závazky ani záruky za prodávané předměty a provozovatel nenese zodpovědnost za obsah inzerátů
- nenese zodpovědnost za zneužití dat uvedených uživatelem v inzerátu nebo získaných ilegálním proniknutím do systému provozovatele
- zavazuje se získaná osobní data uživatelů neprodávat, nepronajímat ani jinak neposkytovat třetím stranám. Inzeráty jsou kontrolovány a ty, jež porušují pravidla, budou bez upozornění mazány a může dojít i k zablokování možnosti vkládat další inzeráty.

Jakékoli porušování zákona č. 229/2016 Sb. bude nahlášeno PČR.

POZOR na podvodníky – většinou není uvedené funkční tel. číslo a je požadovaná platba je předem na účet.

Po vložení inzerátu bude jeho znění zkontrolováno provozovatelem stránek a aktivován. Teprve poté se začne zobrazovat v sekci Bazar.

VAROVÁNÍ!
Právě vstupujete na stránky skupiny Heart Warrior.

Tato skupina si dává za cíl spojovat lidi se stejnými zájmy, kterými jsou: střelectví, zbraně, historie, aktuální dění v oblastí vojenství a celkově události, které hýbou světem. Proto se na následujících stránkách můžete setkat s články, fotografiemi a videi, které svým charakterem mohou být pro některé jedince znepokojující.

Zvažte tedy, zda-li opravdu chcete pokračovat v prohlížení stránek Heart Warrior.

(Prohlašujeme, že svou činností nepropagujeme žádné hnutí ani politické názory potlačující svobody jednotlivců, či skupin.)